Beleidsmedewerker Korpsleiding – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – Bonaire Full Time